Historik

Historik kring startandet av landet nordligaste stövarklubb
Den 10 December 1915 samlades ett antal stövarintresserade personer på Stadshotellet i Luleå
och man tog initiativet att bilda en stövarklubb i Norrbotten.

Styrelsen kom att bestå av Överjägmästare Gustav Hassel, Luleå som ordförande,
Jägmästare B Lyman som sekreterare, Provinsialläkare M Ahman Kalix,
Forsmästare E Persson Lassbyn, Länsbokhållare Adolf Hohn, Luleå samt
Baningenjören G Jansén Luleå.
Till suppleanter utsågs Grosshandlare T M Lindqvist Luleå,
Flottningschefen A Taube, Kalix och vice Häradshövding G Tornborg, Luleå.

I April 1916 samlades man åter och konstaterade att medlemsavgift erlagts av 67 medlemmar
för 1915. Man beslöt att anordna jaktprov i Råneå skärgård. Vid höst sammanträdet samma år
blev det förändringar i styrelsen då både Hassel och Jansén hade flyttat och Lyman avsade sig
förnyat uppdrag. Till ny ordförande valdes Bokhållare Adolf Holm och nya blev Jägmästare F A Berggren, Källarmästare G Edberg och Fabrikör Fritz Olsson.

1917 beslutades att man skulle ingå som medlem i SKK och
Svenska Stövarklubben.


Ordförande i Norrbottens läns Stövarklubb sedan grundandet 1915


1915-1916

Överjägmästare Gustav Cassel, Luleå

1916-1934
Länsbokhållare Adolf Holm, Luleå

1934-1944
Järnhandlare Frans Wallsten, Piteå

1944-1957
Byggmästare Uno Lindgren, Boden

1957-1974
Ingenjör Gunnar Ekstedt, Luleå

1974-1987
Montör Gunnar Johansson, Kalix

1987-1995
Överlantmätare Hans Djärv, Luleå

1995-2006
Kanslist Uno Olsson, Kalix

2006-2008
Sjukhusdirektör Thommy Sundell, Piteå

2008-2014
Partiombudsman Fredrik Lundström, Luleå

2014-2025
Företagare Michael Barcheus, Boden


Hedersledamöter i Norrbottens läns Stövarklubb

  • Uno Olsson, Kalix
  • Hans Djärv, Luleå

  • 1915 - Startskottet på Stadshotellet i Luleå

  • 1916 - 67 personer har erlagt medlemsavgift och jaktprov anordnas för första gången i Råneå skärgård

  • 1917 - Ingår som medlem i Svenska Stövarklubben