Välkommen till mellersta zonen 2023.09.30-10.01
Klubbmästerskap och DM-uttagning för distrikt 1
 Norrbottens Läns Stövarklubb.

 

Vi samlas på Läroverksgatan 3 i Boden lördag morgon kl. 5:30 för lottning och genomgång av provmarker släpp 7:30 sista anmälningsdag 2023.09.17 Kommisarie Ove Hedström 070-280 71 20 ( Hundägare anskaffar domare)
Vid anmälan mailas en bild på deltagande hund till michael.barcheus@telia.com för införande på NblStks hemsida. Vid deltagande i DM-uttagningen krävs godkänt RR vid anmälan. Max 20 hundar vid fler än 20 anmälda sker lottning efter anmälningstidens utgång.
 

Kostnader
Deltagaravgift 600 kr/hund mat ingår i startavgiften, domarersättning 300 kr betalas till respektive domare före start, milersättning 25 kr/mil betalas till respektive domare av den som anlitat domaren om inte transport ordnas. Anmälningsavgifter inbetalas i samband med anmälan för att kunna registrera anmälan.

GPS
WGS84: N 65° 49.3342', E 21° 42.0061'
Decimal: 65.8222, 21.7001