Slutresultat för KM och DM-uttagning 2023

RR J SE36117/2015
Belger Du Nord Arvid
Anders Bertilsson
Svensbyn
Resultat dag 1 109/51
Resultat dag 2 120/55

1


RR SEJCH Högbrons King SE13899/2016
Ägare: Lars Åke Nilsson
Kalix
Resultat dag 1 120/52
Resultat dag 2 76/52

2


RR SE JCH SE UCH FI JCH
SE40388/2017 Harklockans Finn-Ayla
Ägare: Henrik Öhlund
Lillpite
Resultat Dag 1 60/56
Resultat dag 2 49/58

3


SE JCH SE58550/2019
Ruskametsän Th Tytti
Ägare: Lars Hendricson
Kalix
Resultat dag 1 120/ 57  
Resultat dag 2    0/12

4


RR SEJCH SEUCH
Solstrimmans Finn-Mika SE42961/2019
Ägare: Tommy Lundmark
Piteå
Resultat dag 1 72/54
Resultat dag 2 20/21

5


RR SEJCH Norrsolens Rex SE23636/2017
Ägare: Ingvar Berglund
Piteå
Resultat dag 1   0/10
Resultat dag 2 62/55

6


RR SE JCH Joko SE57745/2017
Ägare: Lars Resin
Töre
Resultat dag 1 0/13
Dag 2 Sartar ej


RR SE JCH SE UCH
Harklockans Finn-Briza SE29331/2018
Ägare: Roger Lundqvist
Luleå
Resultat dag 1 0/13
Dag 2 Startar ej


J SE33382/2016
Långsjölidens Zacke
Ägare: Mats Halonen
Luleå
Resultat dag 1 0/12
Dag 2 Startar ej


RR SE JCH SE42557/2017
Rosådalens Max
Ägare: Jens Hedqvist
Rosvik
Resultat dag 1 27/19
Resultat dag 2 Startar ej skadad