Annonser.

Finsk Stövare Valpar

Valpar väntas i september.
På uppdrag av Michael Barcheus (Harklockans kennel) har avelsrekommendation getts till tiken  SE40386/2017 Harklockans Finn-Azzi uppfyller alla krav enl. avelsplanen SKK. Meriter: RR, SE JCH SE UCH. Azzi har HD grad A, HD-Index 103, UHG-Index 119, hon är heriditärt fri från Ataxi-genen samt har tre jaktprovsmeriterade kullsyskon, kullvärde 4/6. Tiken har inga kända belastande hälsofel
Rekommenderad hanhund
SE44725/2018 Järilvattnets Frej, hunden har ännu inga avkommor efter sig.
Meriter: RR, SE JCH, Very Good på utställning. Frej har HD grad B, HD-Index 100 samt är fritestad från ataxigenen. Han har fyra jaktprovsmeriterade kullsyskon, kullvärde 5/7. Järilvattnets Frej uppfyller kraven enl. avelsplan SKK. Han har inga kända belastande hälsofel och känns riktigt intressant som täckhund till Azzi. Valparnas simulerade stamtavla ger en inavelsgrad på 0,5 %, Kullens preliminära HD-Index hamnar på 102. Eftersom Frej är fritestad och Azzi heriditärt fri från Ataxi-genen, så kommer valparna från denna parningskombination att betecknas som heriditärt fria.

Ovanstående parningskombination mellan SE40386/2017 Harklockans Finn-Azzi och SE44725/2018 Järilvattnets Frej får min rekommendation för parning under 2023.
Vid intresse ring Michael 070-691 03 39

Regler

SOM ANNONSÖR, LÄS DETTA!!!
Här kan du som medlem annonsera gratis. Kravet är att du är en medlem
i Svenska Stövarklubben.
Din annons kommer att ligga ute tills du meddelar att den skall bort, dock inte längre än 4 månader, om inget annat sägs.

OBS VIKTIGT!
Annonstexten skall vara skriven utan formatering. Det gör du enklast genom
att skriva annonsen i din e-postklient som
oformaterad text, inte i Word el. något annat ordbehandlingsprogram.
Oformaterad text innebär kortfattat att inget aktivt val gjorts avseende teckenstorlek, fet stil, radavstånd eller dylikt.
Alla sådana val sköts av webbmastern.
Det är dock viktigt att du kontrollerar att texten verkligen är oformaterad.
Är texten inte skriven enligt
önskemål ovan återsänds annonsen i retur.
Bilder tillåtna i annonserna i mån av plats, gärna länk till eventuella hemsida, blogg etc.

SKRIV ANNONS!

Hälsningar
Webbansvarige