Program NKM stövare 2023

Program:
Mån. 16/10. Samling. Mattila byagård kl 06:00 Lottning för dag 1 och 2
06:00 Id kontroll av hundarna, därefter avresa till provmarkerna från kl.06:30
07:30 Första släpp.
15:00 Provet avbryts senast.
17:00 Kollegium.
18:30 Middag i byagården.
 
Tis 17/10. Upprop byagården av domare och hundägare kl. 06:30
07:30 Första släpp.
15:00 Provet avbryts senast.
17:00 Kollegium
Prisutdelning i direkt anslutning till Kollegiet.
Avslutningsmiddag
Har Du frågor så kan Du ringa Stefan Waara 070–536 89 33 eller
Magnus Förare 070–650 51 93
 
Välkommen! Stefan Waara