Jaktprovsprogram

Jaktprovsprogram Norrbottens läns Stövarklubb 2024-25
Kostnad
Vid rörligt prov betalas anmälningsavgiften i samband med anmälan för att den skall kunna registreras, logga in på https://prov.stovare.se eller använd knapparna på startsidan.

Ökl/Ukl/Räv 200:-
Elitklass fasta/rörliga prov 600:-
Avgiften till INT Nordkalottmästerskapet 1600:-.
Omprov 100:-
RR-prov 0:-
Hundägare ersätter domare 300,-/dag. RR-prov 100:- Reseersättning till domare 25,00-/mil.

Jaktprovsprogram
Anmälningstid för ÖKL, SR och rörliga prov. Anmälan inne senast dagen före provdag kl 18,00
UKL prov.
Öppenklass.
Rörligt Ekl. Hare 2024.09.01-2025.02.28 ( Kvalificerad hund )  Anmälan skickas https://prov.stovare.se eller använd knapparna på startsidan.
Särskilt räv prov 2024-09-01 – 2025-02-28 enl. gällande jakttid.
Rörligt Räv Ekl 2024-09-01 – 2025-02-28 enl. gällande jakttid.  ( Kvalificerad hund )
RR-prov 2024.09.01-2024.12.31 (eligt. gällande jakttid)

Zonansvariga rörliga prov
Gränszonen Stefan Waara 070- 5368933
Östra zon Torbjörn Johansson torbjorn.24230@telia.com  
Mellersta zon Ove Hedström ovenboven@telia.com
Södra zon Lars Gunnar Erkki lars.gunnar.erkki@kiwa.com  

Fastställda Elit prov

Mattilaprovet 2024.09.18-09.19  ( Provledningen anskaffar domare) Sista anmälningsdag 2024.09.05 
Michael Fredriksson, kommissarie 070- 2525454

NblStk Klubbmästerskap tillika DM uttagning Södra zon 2024.10.07 - 2024.10.08 sista anmälningsdag 2024.09.23 
Kommissarie Ingvar Westerlund 070-248 16 64.  westerlundingvar@hotmail.com  ( Hundägare anskaffar domare)

DM distrikt 1 Norrbotten 2024.10-14 - 2024.10.15
Östra zon  (Hundägare anskaffar domare) Sista anmälningsdag 2024-09-30
Kommissarie Kjell Ytter 072-224 16 90.

 Nordkalottmästerskapet Haparanda 2024.10.21-2024.10.22 (Max 15 hundar Provledningen anskaffar domare ) Sista anmälningsdag 2024 .10.07 Kommissarie Stefan Waara 070-536 89 33.  waara.stefan@gmail.com

SM - Harhundar Sydsvenska Stövarklubben 2024-11-20/22

Vinterprovet Morjärv 2024-12-07– 2024-12-08 (Hundägare anskaffar domare) Sista anmälningsdag 2024-11-23
Kommissarie Kjell Ytter 072-224 16 90.

Stövar SM Rävhundar  ( Annonseras på NblStk:s hemsida när information kommit oss till handa )