NKM för Sövare 2022

Kontaktlista:

Kontaktlista NKM-organisation i norrbotten 2023

Huvudansvarig
Stefan Waara
Lillvägen 4
953 35 Haparanda
Tfn 070-536 89 33
e-post waara.stefan@gmail.com

Provmarker
Magnus Förare Oskar Förare
Laivavägen 5
953 92 Haparanda
Tfn 0922-122 18,
m.forare@surfpost.se

Ekonomi  
Thomas Pellikkä
Ljungvägen1
961 44 Boden
Tfn 073-061 05 96
e-post pellikkatomas70@gmail.com

Anmälan Middag
Stefan Waara
Lillvägen 4
953 35 Haparanda
Tfn 070-536 89 33 0922-141 70
e-post waara.stefan@gmail.com

Kommissarie
Magnus Förare
Laivavägen 5
953 92 Haparanda
Tfn 0922-122 18,
m.forare@surfpost.se

Fullmäktige
Stefan Waara
Lillvägen 4
953 35 Haparanda
Tfn 070-536 89 33 0922-141 70
e-post waara.stefan@gmail.comStefan Waara