Policy beträffande kränkande särbehandling och diskriminering
 
 Norrbottens Läns Stövarklubb tar, inom sitt verksamhetsområde, tydligt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande särbehandling.
 
Norrbottens Läns Stövarklubb tar också avstånd från mobbning, kvinnofridskränkning och allt våld eller hot om våld.
 
Exempel på diskriminering är olika behandling p g a kön, rastillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 
Exempel på kränkande särbehandling är förtal, hån och förolämpningar.
 
Inom styrelsen verkar vi för ett gott klimat med respekt för varandra och för en öppen och rak kommunikation.
 
Alla medlemmar förutsätts också ta sitt ansvar genom att visa varandra respekt, inte minst inom sociala medier.