MELLERSTA ZONEN

Funktionärer i Mellersta zonen 2024 / 2025


Ledningsgrupp  
Sk. Leif Thurfjell  070-611 89 98  
Markus Ekberg 070-203 98 77
Michael Barchéus 070-691 03 39
Ove Hedström 070-280 71 20
   
Jaktprov-
Sk. Hasse Eriksson 070-606 57 33
Lars Nyström 070-544 01 91
Per-Ingvar Nordberg 070-654 64 16
Leif Thurfjell  070-611 89 98  
   
Utställning-  
Sk. Michael Barchéus 070-691 03 39
Per-Ingvar Norberg 070-654 64 16
Gunder Nilsson 070-324 81 74
Axel Nordbeg 070-653 92 27
Roland Jonsson 070-337 93 73

Trivselgruppen
Sk. Michael Barcheus 070-691 03 39
Axel Nordberg 070-653 92 27
Per-Ingvar Nordberg 070-654 64 16
Roland Jonsson 070-337 93 73
   
 
Zonens verksamhet och medlemsaktiviteter är öppen för samtliga medlemmar i SvStk