Styrelse 2024/2025

Org.nr 897001-2129

Ordförande

Michael Barchéus
Norra bredåker 814
961 98 BODEN
Tfn 0921-47 03 39, 070-691 03 39
e-post: michael.barcheus@telia.com

Sekreterare
Utställningsansvarig

Leif Bäckström
Storön 709
952 91 Kalix
Tfn 0923-290 19, 070-645 90 19
e-post solstrimman@telia.com

Regel och Jaktprovsansvarig

Lars-Gunnar Erkki
Gråsten 100
945 34 Rosvik
Tfn 070-378 32 48
e-post lars.gunnar.erkki@kiwa.com

Kassör

Thomas Pellikkä
Ljungvägen1
961 44 Boden
Tfn 073-061 05 96
e-post pellikkatomas70@gmail.com

Regel och Jaktprovsansvarig

Thomas Nordström
Slåttervägen 2
952 43 Töre
Tfn 070-285 66 43
e-post veronicadrugge72@hotmail.com

Klubbmästare, Redaktör, Utmärkelser
Vice Ordförande

Mikael Lindvall
Benzeliusvägen7
975 61 Luleå
Tfn. 070-358 22 04
epost mikael.lindvall81@gmail.com

Medlemsansvarig

Fredrick Forsgren
Ryssbält 164
952 91 Kalix
Tfn 073-084 41 93
e-post fredrick.forsgren78@gmail.com

Suppleant

Lars-Åke Nilsson
Vitvattnet 319
952 93 Kalix
Tfn 070-533 06 68
e-post vitvattnet@hotmail.com

Suppleant

Kjell Ytter
Furumostigen 19
952 98 Morjärv
Tfn 072-224 16 90
e-post kjell.ytter@telia.com

Rävkommitte

Sammankallande
Ove Hedström    070-2807120
Magnus Lauri      073–0639317
Edvin Liden          070–6680426
Mellersta zon   ovenboven@telia.com
Södra zon         magnus.lauri@yahoo.se
Östra zon         edvin.liden@hotmail.com

Webbmaster - hemsidan

Michael Barchéus
Norra bredåker 814
961 98 BODEN
Tfn 070-691 03 39
e-post: michael.barcheus@telia.com

Revisorer

Leif Thurfjel
Leif Thurfjel                           Sk
Långnäsvägen49
975 93 Luleå
Tfn 070-611 89 98

Sigge Larsson
Sandnäsetvägen 312
975 94 Luleå
070-642 91 49

Valberedning.
Gunnar Lindbäck Haparanda
Stefan Tuvebäck Boden
Anders Bertillsson Piteå

Annonsering på hemsidan

Banners för annonsering... Med omkring 49 000 unika besökare
och ca. 104 000 träffar/år ger vi lokala företagare och övriga chansen att vara med och annonsera på vår hemsida.
På detta sätt erbjuds man möjlighet till en kraftfull exponering under den tid man väljer att avtala för.

Vi erbjuder i dagsläget två olika typer av banners, önskas annan
typ kan det också avtalas, men bredden kan aldrig överstiga 175 bildpunkter, samtliga banners kan vara animerade och klickbara.

Er banner kommer att synas på förstasidan. Inga banners på sidor som öppnas i nya fönster, exempelvis en resultatsida från ett jaktprov eller utställning. En sådan sida kan vara knuten till ett annat sponsoravtal.

I de fall då färdig banner saknas kan vi hjälpa till att producera din banner efter eget önskemål. Då behöver vi material i form av bilder och eventuell logotyp.

Information om priser och avtal ges av vår ordförande Michael Barcheus.

Information uppdateringsintervall
Norrbottens läns Stövarklubb uppdaterar hemsidan 3-4 ggr/mån.
Avvikelser från detta i positiv riktning kan givetvis ske när så krävs eller att tillräcklig tid tillåter.
Efter jaktprov och utställning sker uppdatering snarast efter tävling, eller när erforderligt material inkommer för publicering.