Välkommen 16–17/10 2023 till den fjortonde upplagan av Nordkalottmästerskapet i
Norrbottens läns Stövarklubbs regi.

Provets samlingsplats är Mattila Byagård belägen ca 2,5 km norr om Haparanda. (Skyltning från E4) Vi träffas måndag morgon kl. 06:00 för lottning och genomgång av provmarkerna.
Möjlighet till övernattning finns i Palogårdens vandrarhem beläget efter väg 99 ca 8 km norr om Haparanda, där finns även husvagnsplatser. För bokning av rum ring
070-246 69 55 eller 070-955 58 25. Det finns även möjlighet att boka boende vid Sverigefinska folkhögskolan Tel: 0922–688 00 email info@svfi.net. Husvagnsplats finns även att tillgå vid Mattila byagård.
 Hartillgången är god i samtliga provrutor, Observera att provledningen anskaffar domare.

Väl mött!

Kostnader
Deltagaravgift 1600 Skr/hund mat och domararvode ingår i startavgiften. . Det är även möjligt att övernatta från söndag till måndag om ni så önskar. Anmälningsavgifter och övriga kostnader för mat och domararvode inbetalas senast
2023-10-03 till Norrb Läns Stövarklubb obs anmälan är bindande.
Anmälningsavgiften inbetalas vid anmälan https://prov.stovare.se
.
 

Anmälanskall vara till handa senast den 3 oktober 2023 till:
https://prov.stovare.se
Stefan Waara
Lillvägen 4
953 35 Haparanda
Tfn 070-536 89 33
e-post waara.stefan@gmail.com