Anmälan till NKM  Norrbotten 2023

Kommande NKM för Stövare som jagar Hare och Räv i Norrbotten beslutades genomföras den 16/10 och 17/10
 med samling den 16 oktober.
 
Anmälningar
Anmälningen skall innehålla en kopia av hundens registreringspapper, kopia av vaccinationsintyg, ägarens namn, adress, e-mail-adress och mobiltelefonnummer, samt en digital (jpg) bild av hunden som kan skickas med e-mail. Hundens meriter skall också uppges. Vid betalningen ange hundes regnumer på meddelande. Vi önskar också namn, adress, på eventuella andra medresenärer.


Bestämmelser för Stövar NKM för har oc rävhundar. Ändamål
NKM provet för stövare syftar bl.a. till att ytterligare stimulera intresset för provverksamhet och avel med utpräglade har och räv vilka fyller de krav SvStK:s stadgar och drevprovsregler föreskriver.

Organisation
NKM arrangeras av Gränszonen i sammarbete med Norrbottens Läns stövarklubb.

Provslag och bedömning
NKM för harhundar genomförs som prov i Elitklass för (Ekl/HR) och bedömningen sker enligt SvStK:s  drevprovsregler. Bedömningen under provdagarna sker med endomar system. Tjänstgörande domare tillhandahålls av NblStk.  

Inbjudan och anmälan
Rätt att deltaga
Berättigad att deltaga är registrerad hund av erkänd stövarras som uppfyller kraven för att deltaga vid prov Ekl. enligt Svenska Stövarklubbens drevprovsregler.  
Hundägare som önskar deltaga anmäler sig till arrangören enl nedanstående uppgifter. Anmälan ska vara klubben tillhanda senast 14 dagar före utsatt provdatum. Med anmälan ska kopia på stamtavla och vaccinationsintyg skickas bifoga digitalt foto på anmäld hund.  

.  
 
Antal deltagare
Max antal deltagare vid NKM för är tjugo hundar. För NKM för ska arrangeras krävs att minst tio hundar anmälts, vid fler än tjugo hundar sker lottningsförfarande enligt SvSkl. regler.
Hundägare ska efter mottagande av startbekräftelse inom fem dagar bekräfta sitt deltagande.  

Anmälningsavgiften inbetalas i samband med anmälan till NblStk Swish 123 007 40 05
Om ni betalar med bankgiro 5454-7476 skickas kopia på betalningen till kommisarien.
Anmälanskall vara till handa senast den 3 oktober 2023 till
www.data.stovare.se

Stefan Waara
Lillvägen 4
953 35 Haparanda
Tfn 070-536 89 33
e-post waara.stefan@gmail.com