SÖDRA ZONEN

Funktionärer i Södra zonen 2022-2023

Ledningsgruppen

 Henrik Öhlund 072-21 7 72 21 jakthundarna@hotmail.com (sammankallande)
Lars-Gunnar Erkki 070-378 32 48 lars.gunnar.erkki@kiwa.com
Magnus Lauri 073-063 93 17 magnus.lauri@yahoo.se
 
Jaktprovskommittè
Lars-Gunnar Erkki 070-378 32 48 lars.gunnar.erkki@kiwa.com
kommissarie ÖKL, REKL och RR prov.
Sammankallande fasta prov
Kent Lindholm 070-584 87 01 kenth.lindholm@live.se Kommissarie Fasta EKL Prov.
David Westerlund 070-696 64 00.         david.vesterlund@framnas.nu     
 
Utställningskommitté
Anders Bertilsson 070-274 10 24 anders.bertilsson@mio.se
Staffan Engström 070-321 54 77 apthera@telia.com
Carina Eriksson 070-331 81 99 carina.erixon@gmail.com
Mikael Forsberg 076-807 17 55 gizmoforsberg@hotmail.com (sammankallande)
 
Priskommittè
Conny Lundström (sammankallande)
Jan Öman 070-345 93 50 janohman62@gmail.com
 
Valberedningen
 Anders Bertilsson
Lars -Gunnar Erkki
Magnus Lauri
 
Trivselkommittè
Maria Öhlund 070-330 05 17 jaktmia@hotmail.com
Magnus Grahn 073-044 88 63 magnusgrann@hotmail.com

Zonens verksamhet och medlemsaktiviteter är öppen för
samtliga medlemmar i SvStk.